de "GOTISCHEBOOG"
MODULESPOORBAAN
Videofimpjes
dia's modules
historie BAANVAK
dia's/video BAANVAK
DEUTSCH
ENGLISH
LINKS
AGENDA/VERSLAGEN
BOUWBESCHRIJVINGEN
Het portaal:
Het verbrede portaal
De "Nord Module":
Landschapsbouw:
2-polige M-koppeling
Videocamera in wagon
Foto's op schaal:
Bomen maken:
STOOMTREIN SGB
Contact


BEZOEK:
Laatste verversing:14 jan 2019

 Opbouw van het landschap:

Op deze pagina is het gebruik van bouwschuim (PUR-schuim) duidelijk te zien. Het materiaal is licht en gemakkelijk, na droging, met een scherp mes in vorm te snijden.

Na het in vorm snijden van het landschap wordt het schuim met houtlijm bestreken en kan daarna de van te voren op maat geknipte landschapsmat op zijn plaats worden geplakt. Verdere afwerking kan eventueel tot later wachten.

Hier is een voorbeeld te zien van de bouw van de Zwaluwenbergmodule. Op de voorgrond het nog niet bewerkte schuim. Daarachter is het reeds in model gesneden "PUR" goed te zien. De viaducten zijn vooraf op de werkbank gemaakt en daarna op hun plek gezet. Om iets meer ruimte te hebben is hier afgeweken van de standaard Nordmodulenorm van 50 cm diepte. Ik heb gekozen voor 70 cm.

Zoals hier is te zien, is het even passen en meten om de huizen te krijgen op de plaats die je wilt, ondanks de twintig extra cm's.. Het voorste schuim is inmiddels ook in vorm gesneden.

Na lange tijd is dan dit het uiteindelijke resultaat, foto anno 2007:

Als standaard modulelengte heb ik 90 cm aangehouden, dat is evenlang als een K-rails flex. De afstand tussen de portalen is 30 cm. Drie portalen per module in de afstandsverhouding: 15cm-30cm-30cm-15cm. Op deze manier kunnen de overgangsdraden tussen de modules ook op een lengte van 30cm gehouden worden.

LAATSTE VERVERSING: 14-01-2019 / © de "GOTISCHEBOOG"  | E-mailadres: zie contact